Inwestycje NEWS

Przetarg na nowy rynek ogłoszony

Z ponad miesięcznym opóźnieniem, dzisiaj Urząd Miejski Gminy Rawicz opublikował przetarg na I etap rewitalizacji centrum miasta. W pierwszej kolejności wykonany zostanie rynek.

Po wieloletnich przygotowaniach, w dniu dzisiejszym wystartował przetarg na przebudowę rawickiego rynku. Zgodnie z założeniami rewitalizacja centrum obejmie przebudowę rynku i deptaków. Inwestycja będzie realizowana etapami. Pierwszy zakres dotyczy rynku, drugi – ulicy Wojska Polskiego, a trzeci – 17 Stycznia.

Rynek to serce miasta, dlatego zależy nam na wyborze takiego wykonawcy, który swoją pracę zrealizuje rzetelnie i terminowo. Działamy na delikatnej tkance, jaką jest centrum miasta i gminy, co wymaga organizacji i kompetencji ze strony podmiotu, który podejmie się tego zadania. Do ogłoszonego przetargu przygotowujemy się właściwie od początku poprzedniej kadencji, bo całość projektu trzeba było stworzyć od podstaw, skonsultować z konserwatorem, mieszkańcami i znaleźć rozwiązania kompromisowe, zadawalające każdą stronę – tłumaczy Grzegorz Kubik.

Rewitalizacja rawickiego rynku ma obejmować przede wszystkim przebudowę i modernizację nawierzchni, budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, wykonanie nowego oświetlenia (montaż opraw na słupach oraz wykonanie oświetlenia iluminacyjnego w posadzce), wykonanie komory technologicznej fontanny, rozbiórkę budynku toalet, montaż elementów małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice ogłoszeniowe, maszty flagowe) oraz nasadzenia drzew niskopiennych wraz z zabezpieczeniem systemów korzeniowych i pielęgnacja drzew istniejących.

Chcemy zminimalizować skalę utrudnień, ale przy inwestycji w takim miejscu musimy liczyć się z tym, że problemy będą występowały. Proszę o wyrozumiałość mieszkańców, szczególnie że rynek to dobro całej naszej rawickiej wspólnoty. Będzie trudno, ale czekaliśmy na to czterdzieści lat – mówi Grzegorz Kubik – burmistrz Gminy Rawicz.

W specyfikacjach technicznych, jak i umowie znajdą się zapisy zapewniające bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz minimalną liczbę miejsc postojowych podczas prowadzenia prac. Ponadto osobnym postępowaniem przetargowym wyłoniony zostanie dostawca elementów małej architektury wraz ze słupami oświetleniowymi i oprawami.

Takie postępowanie ma na celu zapewnienie jednolitości w formie i materiale poszczególnych elementów małej architektury – informuje Wydział Inwestycji i Rozwoju w rawickim urzędzie.

Zgodnie z planem inwestycja ma potrwać rok od momentu podpisania umowy, a roboty wodno-kanalizacyjne powinny zostać zakończone najpóźniej do października 2019 roku. Wszystkie wydarzenia, które odbywały się na rawickim rynku, będą przeniesione w inne części miasta, np. na targowisko i park przy Domu Kultury.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *