Inwestycje

Park obok Domu Kultury jak za dawnych czasów? 300 tys z MKiDN

Otrzymaliśmy 300 tys. zł dofinansowania z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na odnowę zabytkowych wiat i muszli przy Dom Kultury w Rawiczu. Jeszcze w tym roku przejdą rewitalizację – Poinformował na swoim Facebook’u burmistrz Grzegorz Kubik

Dom Kultury w Rawiczu otrzymał 300 tys. dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konkursie „Ochrona Zabytków 2018” na zadanie „Rawicz, Zespół Nowego Domu Strzeleckiego ob. Dom Kultury (pocz. XX w.)/ wymiana okien i malowanie ścian wnętrz budynku głównego, restauracja muszli koncertowej i pawilonów z terenem przyległym” – pisze Centrum Informacji Burmistrza.

W ramach prac jakie zostaną wykonane: remont zabytkowej muszli koncertowej w parku przy DK wraz z budową przyłącza elektrycznego, rewitalizacja zabytkowych pawilonów drewnianych wraz z łączącym je kioskiem o wartości szacunkowej, dla tych prac, wynoszącej 1 185 797,51 zł brutto. Zakres wymienionych powyżej prac to kompleksowy remont pokrycia dachowego i odprowadzenie wód opadowych z muszli koncertowej w parku przy DK, uzupełnienie tynków i brakujących elementów drewnianej konstrukcji, malowanie obiektu oraz modernizację przyłącza energetycznego. Drewniane wiaty wraz z pokryciem dachowym zostaną zrekonstruowane i pomalowane z wykorzystaniem istniejącego odeskowania, natomiast brakujące elementy odtworzone. Zostaną wykonane nowe fundamenty, posadzka i zasilanie energetyczne pawilonów, a wody opadowe odprowadzone do kanalizacji deszczowej.

Po pracach, które zakończą się jeszcze w tym roku część parku, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie gmachu Domu Kultury odzyska dawny urok i wygląd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *