Polityka

Wpierw Gmina, teraz Powiat. Radni dostali tablety.

Śladem Urzędu Miasta i Gminy Rawicz poszło Starostwo Powiatowe w Rawiczu, które od dzisiaj obraduje na sesjach za pomocą tabletów i systemu e-Sesja. Nowy system jaki został uruchomiony w obu placówkach od niedawna jest wymagany przez niedawno wprowadzoną ustawę, która nakazuje montaż takiego systemu w każdym urzędzie. Radni po raz pierwszy w tej kadencji procedowali […]

NEWS Polityka

Czerwone światło dla „Rawickiej Wyprawki. Radni odrzucili projekt uchwały.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz, poprzez glosowanie rawiccy radni odrzucili projektu uchwały programu „Rawicka Wyprawka”. Przeciwko uchwalenia tej zapomogi byli głównie radni „Silnego Regionu” Gdy cały przebieg radu dotarł do punktu siódmego obrad rozpoczęła się burzliwa dyskusja na temat projektu programu „Rawicka Wyprawka” złożonego miesiąc wcześniej przez stowarzyszenie „Samorządni PRA”. Projekt tej uchwały […]

Polityka Społeczeństwo

Co z „Rawicką wyprawką”? – Grzegorz Kubik zabiera głos

Niedawno pojawiła się propozycja ze strony stowarzyszenia Samorządni PRA stworzenia w Gminie Rawicz programu, który nazywał by się „Rawicka Wyprawka”. Głównymi założeniami tego programu miało być jednorazowo przekazane 1000 zł dla każdego nowonarodzonego dziecka w Gminie Rawicz. Ostatnio głos w tej sprawie zabrał Burmistrz Gminy Rawicz – Grzegorz Kubik. Na jednym z portali społecznościowych swoje […]

Polityka Społeczeństwo

„Rawicka Wyprawka” – nowy pomysł Samorządnych PRA

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz radni stowarzyszenia Samorządni PRA złożyli projekt uchwały pod nazwą „Rawicka Wyprawka”. O co chodzi w tym projekcie? Co kryje się pod jego nazwą? Program jaki zaproponowali radni ze stowarzyszenia Samorządni PRA to przede wszystkim finansowe wsparcie w wysokości 1000zł dla każdego dziecka urodzonego w Gminie Rawicz. Jak przekazują […]

Polityka

Radni nie głosowali jednomyślnie

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Rawicz uchwalono dwa plany zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji „Sierakowo Północ I” i „Sierakowo Północ II”. Drugi z nich przyjęty został jednogłośnie, a pierwszy podzielił radnych w głosowaniu. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Podczas głosowania dotyczącego lokalizacji „Północ II” za byli wszyscy głosujący. Natomiast temat lokalizacji „Północ I” dyskutowany był […]